ЭНИЙГ ОДОО УСНЫ ХУВЦАС ГЭХ ҮҮ... ЭСВЭЛ УХААНТАЙ ХҮНД ХАРАГДДАГ ХУВЦАС УУ? :D ХАМАГ ЮМНЫХ НЬ ЗАВСАРААР НЬ ОРЧИХОЖ...

НАСАНД ХҮРЭЭГҮЙ ХҮҮХЭД БИТГИЙ ҮЗЭЭРЭЙ... БОЛДОГГҮЙ ЮМ НЬ ИЛ ГАРЧИХСАН БАЙНА ШҮҮ
 
Одоо үеийн эмэгтэйчүүдийн усны хувцас дээр үеийнхийг бодвол улам материал бага материал орох болжээ.

 

 

ЭНИЙГ ОДОО УСНЫ ХУВЦАС ГЭХ ҮҮ... ЭСВЭЛ УХААНТАЙ ХҮНД ХАРАГДДАГ ХУВЦАС УУ? :D ХАМГ ЮМНЫХ НЬ ЗАВСАРААР НЬ ОРЧИХОЖ...

 

ЭНИЙГ ОДОО УСНЫ ХУВЦАС ГЭХ ҮҮ... ЭСВЭЛ УХААНТАЙ ХҮНД ХАРАГДДАГ ХУВЦАС УУ? :D ХАМГ ЮМНЫХ НЬ ЗАВСАРААР НЬ ОРЧИХОЖ...

 

ЭНИЙГ ОДОО УСНЫ ХУВЦАС ГЭХ ҮҮ... ЭСВЭЛ УХААНТАЙ ХҮНД ХАРАГДДАГ ХУВЦАС УУ? :D ХАМГ ЮМНЫХ НЬ ЗАВСАРААР НЬ ОРЧИХОЖ...

 

ЭНИЙГ ОДОО УСНЫ ХУВЦАС ГЭХ ҮҮ... ЭСВЭЛ УХААНТАЙ ХҮНД ХАРАГДДАГ ХУВЦАС УУ? :D ХАМГ ЮМНЫХ НЬ ЗАВСАРААР НЬ ОРЧИХОЖ...

 

ЭНИЙГ ОДОО УСНЫ ХУВЦАС ГЭХ ҮҮ... ЭСВЭЛ УХААНТАЙ ХҮНД ХАРАГДДАГ ХУВЦАС УУ? :D ХАМГ ЮМНЫХ НЬ ЗАВСАРААР НЬ ОРЧИХОЖ...