Иргэд, ААН-ийн анхааралд!

"Шинэ сэргэлтийн бодлого"-ын нэг томоохон зорилт болох Төрийн бүтээмжийг дээшлүүлэх хүрээнд тухайлсан салбаруудын үйл ажиллагааг шинэчлэх, сайжруулахтай холбоотой иргэдийн санал хүсэлтийг нээлттэй сонсож, бодлого үйл ажиллагаанд тусгахыг зорин ажиллаж байна. Энэ ажлыг Шадар сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг болох Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газраас эхлэн хэрэгжүүлэхээр Та бүхний санал хүсэлтийг хүлээн авч эхэллээ. Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой санал хүсэлт, зөвлөмж зөвлөгөө, гомдол, өргөдлөө amarsaikhan@cabinet.gov.mn хаягаар ирүүлэхийг хүсье. Ирүүлсэн санал хүсэлт, шүүмж, зөвлөмжүүдтэй нэгбүрчлэн танилцаж, салбар дундын уялдаа холбоогоор нь нэгтгээд тодорхой хариу, шийдэл гаргах болно. Хүндэтгэсэн: Монгол Улсын Шадар сайд Сайнбуянгийн Амарсайхан