Бүх төрлийн ачаа тээвэрлэлт 26 хувиар буурчээ

Монгол Улс бүх төрлийн тээврээр 2020 оны урьдчилсан гүйцэтгэлээр тээсэн ачаа 50,6 /-26 хувь/ сая тонн, зорчигчид давхардсан тоогоор 110,3 /-36 хувь/ сая хүн болж тус тус буурсан байна.

 

Авто тээвэр, төмөр замын тээвэр болон агаарын тээврийн 2020 оны тээвэрлэлт өмнөх оны мөн үеэс ямар байгаа статистик үзүүлэлт мэдээг Зам, тээврийн хөгжлийн яамнаас гаргажээ.