БОАЖЯ: WEBMASTER@MNE.GOV.MN ХАЯГААР АЛБАН БИЧИГ ХҮЛЭЭН АВЧ БАЙНА

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам төлөвлөгөөт ажлуудаа цахимаар хэвийн үргэлжлүүлж байна. Өнөөдрийн байдлаар webmaster@mne.gov.mn хаягаар иргэн, аж ахуйн нэгжээс 10 гаруй албан бичиг ирснийг тухай бүрт холбогдох албан тушаалтнуудад цохож, яаралтай бичгийн хариуг өгчээ.

Мөн БОАЖЯ-ны газар хэлтсийн дарга, албан хаагчид Олон улсын болон дотоодын хурал, зөвлөгөөнийг цахимаар явуулжээ. Тухайлбал өнөөдөр Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хөтөлбөрийн хоёрдугаар шат буюу 2020-2025 онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний мэдээ, мэдээлэл, нөлөөллийн ажлын төлөвлөгөөг боловсруулах анхны хурлыг онлайн хэлбэрээр зохион байгуулсан байна. 

 Мөн Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний мэргэжлийн дэд зөвлөлийн хурал цахимаар явагдлаа. Хурлаар 10 төслийн байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний тайланг хэлэлцжээ.