Соёлын сайд С.Чулуунтай холбоотой зохиогчийн эрх зөрчсөн гэх мэдээллийг ШУА няцаав

Монгол Улсын  Засгийн газрын гишүүн, Соёлын сайд С.Чулууны талаарх зохиогчийн эрх зөрчсөн гэх мэдээлэлтэй холбогдуулан  2019 онд ШУА-ийн ерөнхийлөгчийн тушаалаар ажлын хэсэг байгуулагдан ажиллаж, энэхүү мэдээлэл бодит бус, үндэслэлгүй гэсэн дүгнэлт гаргасан юм.   ШУА-ийн ерөнхийлөгчийн тушаал, ажлын хэсгийн дүгнэлтийг хавсаргав.