“10,000 программист” бэлтгэх төслийн сургалт эхэллээ

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Шинжлэх ухаан, үйлдвэрлэл, инновацын газраас хэрэгжүүлж буй “10,000 программист” бэлтгэх төслийн сургалт өнөөдрөөс эхэлж байна.

Энэхүү төсөл нь мэдээлэл, технологийн салбарын ажлын байрыг нэмэгдүүлэх, өндөр ур чадвар бүхий хүний нөөцийг бэлтгэх, багшлах боловсон хүчнийг чадавхижуулах, программ хангамжийн сургалтын хөтөлбөрийг сайжруулах зорилготой юм.


Сургалтыг “Эмпасофт” академиас зохион байгуулан эхлүүлж байгаа бөгөөд дараагийн ээлжийн сургалтад хамрагдахыг хүссэн залуус бүртгүүлэх боломжтой юм  байна.