"Оюу толгой" компанийн 2019 оны тайлангаас онцлох 15 баримт

Оюу Толгой компанийн Гүйцэтгэх захирал Армандо Тоорис болон салбар тус бүрийг хариуцсан менежерүүд 2019 оны IV улирлын тайлангаа олон нийтэд танилцууллаа. Энэхүү тайлангаас онцлох үзүүлэлтийг хүргэж байна. 

ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД