ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛӨӨ БУСДАД ТҮРЭЭСЛҮҮЛЖ БОЛОХГҮЙ

 

Татварын ерөнхий газрын Татварын Хяналт шалгалт арга зүйн газар, нийслэл дүүрэг, аймгийн татварын хэлтэс найман нэрийн дэлгүүрийн бизнес эрхлэгчдэд хяналт шалгалтаар илэрсэн нийтлэг зөрчилд үндэслэн арга зүйн зөвлөмж өгөх сургалтыг орон даяар зохион байгуулав.  Манай улсад  найман нэрийн 7836 дэлгүүрийн бизнес эрхлэгч байдаг бөгөөд 1267 татвар төлөгчийг танхимын сургалтад хамруулсан байна. Сургалтыг тухайн хэлтсийн хяналт шалгалтын чиглэлээр ажилладаг татварын улсын ахлах байцаагчид зааж, татвар төлөгчдөд тулгарч байгаа бодит асуудалд заавар, зөвлөмж өгч ажилласан нь татвар төлөгчдийн талархлыг хүлээж байв.

Энэ төрлийн бизнес эрхлэгчид тусгай зөвшөөрлийн хугацаа дууссаныг мэдээгүй байх, тусгай зөвшөөрлөө бусдад түрээслүүлэх, татварын албаны нэгдсэн системд холбогдоогүй, төлбөрийн баримт олгох төхөөрөмжгүй байх, и-баримт олгохгүй байх, Нийслэл хотын албан татвар ногдуулж төлдөггүй, тамга тэмдэггүй, хаанаас худалдан авалт хийсэн нь тодорхойгүй баримт бүрдүүлсэн байдаг зэрэг түгээмэл алдааг гаргадаг бөгөөд сургалтаар хэрхэн засварлах, тухайн зөрчилд хүлээлгэх хуулийн хариуцлага зэргийг татвар төлөгчдөд танилцууллаа.

Мөн татварын хуулийн шинэчлэлээр хяналт шалгалтын процесс хэрхэн өөрчлөгдөж байгааг танилцуулсан юм. Шинэ хуулиар бичил, жижиг сегментийн татвар төлөгчид өөрөө хүсэлт гаргах, эрсдэлтэй нь тогтоогдсон хоёр тохиолдолд татварын хяналт шалгалтыг хийдэг болох аж.