Уналтын үед брэндээ авч үлдэх аргачлал

Компанийн амжилтын түлхүүр нь аюулгүй байдал, чанар гэсэн үзүүлэлттэй нягт холбоотой байсан Тоёота брэндийн нэр хүнд шороотой хутгалдах нь тэр. Тоёотагийн менежментийн багт энэ хувь тавилантайгаа эвлэрч дампуурах эс бөгөөс маш сайн харилцааны стратегийг ашиглан уналтаас сэргээх сонголт л үлдсэн байлаа

Уналтын үед брэндээ авч үлдэх аргачлал

Тоёотагийн амссан шиг ийм уналт олон нийтэд сөрөг мэдээллийг бий болгож, хэрэглэгчид тэр брэндэд маш шалгуур өндөртэйгөөр хандахад хүргэдэг бизнесийн том саад гэдэг нь дамжиггүй.

Ийм уналтын үед харилцааны стратегийг хэрэглэхдээ брэндийнхээ нэр хүндэд арилшгүй толбо үүсэхээс сэргийлж, хэрэглэгчдийн итгэлийг буцаан татахад гол анхаарлаа хандуулбал зохистой.

Жита Ви.Ёохар, Матхиас М.Бирк