УЛС ТӨРИЙН ХИЛС ХЭРЭГТ ХЭЛМЭГДЭЖ, ЦААЗЛАГДСАН ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН СУДАЛГАА

д/д

Хэлмэгдсэн эмэгтэйчүүдийн овог нэр

Нас

Шийтгүүлсэн тухай мэдээлэл

Ял шийтгэлийн төрөл

Цагаатгасан тухай мэдээлэл

1

Богдановын Навч /Навчаа/

31

1937.12.10.-ны ОнцгойБүрэн Эрхт Комиссийн 6 тоот

Цаазлагдсан

1962.02.08-ны ЦАЭК-ын 80

2

Зундуйн Долгор

32

1939.01.16-ны Онцгой Бүрэн Эрхт Комиссийн 1 тоот

Цаазлагдсан

1962,02,13-ны ЦАЭК-ын 80,1993.02.15-ны ДШЦК-ийн 45

3

Магсарын Дулмаа

30

1937.12.30-ны Онцгой Бүрэн Эрхт Комиссийн

Цаазлагдсан

1962.02.13-ны ЦАЭК-ын 80

4

Наваанлувсангийн Гэнэнпил

33

1938.11.22-ныОнцгой Бүрэн Эрхт Комиссийн 37 тоот

Цаазлагдсан

1991.06.28-ны ДШЦК-ийн 110

5

Дугарын Дунгаржид

32

1933.11.03-ын Дотоодыг Хамгаалах Газрын дэргэдэх Тусгай Комиссийн 6 тоот

Цаазлагдсан

1962.02.13-ны ЦАЭК-ын 79

6

/Данзангийн Намжилмаа/ Данзангийн Намжмаа

23

1939.01.16-ны Онцгой Бүрэн Эрхт Комиссийн 01 тоот

Цаазлагдсан

1992.11.23-ны ДШЦК-ын 200

7

Долгоржав Цэвэгийн

20

1933.11.03-ны Дотоодыг Хамгаалах Газрын дэргэдэх Тусгай Комиссийн 6 тоот, 1941.07.30-нд ЗСБНХУ-д

5 жил хорих,

 

Цаазлагдсан

1962.02.13-ныЦАЭК-ын 79, 1963.09.13-ны ДШБХ-ын 051

8

Янжинлхам Чоймболын

63

1948.04.06-нд буудан алсан

Цаазлагдсан

1998.07.15-ний УЕПГ-ын 2/41 тогтоол

9

Тунгалаг Төмөрийн

 

27

1937.12.31-ний Онцгой Бүрэн Эрхт Комиссийн 9 тоот

Цаазлагдсан

1993.08.28-ны ЭХ-ын 85

Тайлбар:1. Насны ангилалаар авч үзвэл: 20-27 насны 3 хүн, 30-33 насны 5хүн , 60-63 насны 1 хүн байжээ.Цаазлагдсан хүмүүсийн

30-35 насны 8 хүн буюу залуучууд байгаа нь цаазлагдсан хүмүүсийн 88,8%-ийг эзэлж байна.

  1. 1933 он-1 хүн, 1937 он-3 хүн, 1938 он-1 хүн, 1939 он-2 хүн, 1941 он-1 хүн, 1948 он-1 хүн тус тус цаазлагдсан.
  2. ОБЭК-ийн шийдвэр-6 хүн, ДХГ-ын ТК-ийн шийдвэр-2, ямарч эрх зүйн актгүй -1 хүн тус тус шийтгэгдсэн.
  3. ЦАЭК-5, ДШЦК-2, УЕПГ-1, ЭХ-1, шийдвэрээр тус тус цагаатгагдсан.
  4. 1962 он-5 хүн, 1991 он-1 хүн , 1992 он-1 хүн, 1993 он-1 хүн, 1998 он-1 хүн тус тус цагаатгагдсан.

ЦАГААТГАХ АЖЛЫГ УДИРДАН ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ УЛСЫН КОМИСС

2017 оны 08 дугаар сарын 28-ний өдөр