Монгол оддын бага нас

Cosmopolitan Mongolia

Монголын урлаг соёлын алдартнуудын хүүхэд насны зургуудаас түүвэрлэн хүргэж байна. Ямар ч хүний инээмсэглэл, харц хоёр хэзээ ч өөрчлөгдөхгүй юм аа.... =>
http://cosmopolitan.mn/news/show/7160