​Өртөг өндөртэй 19 улс​

"Social Progress Imperative" ашгийн бус байгууллагаас өртөг өндөртэй орнуудын жагсаалтыг гаргажээ. Уг жагсаалтад Скандиновын орнууд нэлээн өндөрт жагссанаас харахад зөвхөн ДНБ өндөр дүнтэй байснаар өртөг өндөртэй орон болдоггүй гэдгийг харуулж байна.

Тухайн байгууллагаас 3 гол индексээр жагсаалтыг гаргажээ:

Иргэдийн үндсэн шаардлага: Үүнд эрүүл мэндийн тусламж, эрүүл ахуй, хоргодох газар батгсан.

Сэтгэл ханамж: Үүнд боловсрол, технологийн хөгжил, дундаж наслалт хамаарна.

Боломж: Хүний эрх, сонголт хийх эрх чөлөөг харжээ.

Эдгээр 3 хүчин зүйлийг нийтэд нь 100 оноо гэж үзэн таарах оноог өгчээ. Ингээд судалгааны үр дүнтэй танилцацгаая:

19. АНУ - 84.62.

 18. Франц - 84.79.

17. Испани- 85.88.

16. Бельги - 86.19.

 

 

15. Герман- 86.42.

 14. Япон - 86.54.

 

 

13. Австри - 86.60.

 

12. Ирланд - 87.94.

 

 

 11. Шинэ Зеланд - 88.45.

 10. Исланд - 88.45

9. Нэгдсэн Вант улс- 88.58.

 8. Нидерланд - 88.65.

7. Норвеги - 88.70.

 6. Швед - 88.80.

 

 

 

5. Швейцарь - 88.87.

 4. Австрали - 89.13.

 

 3. Дани - 89.39.

 

2. Канад- 89.49.

 

1. Финланд - 90.09.

 Эх сурвалж: businessinder